KÜTÜPHANE

AB sürecinde çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarında hızlı ve kapsamlı değişiklikler olmaktadır. Bu konudaki gelişmelerinin izlenebilmesi ve yapılacak çalışmalarda yararlanılması amacıyla SU OSGB tararafından KÜTÜPHANE bölümü oluşturulmuştur. 

Yararlı Linkler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : www.tbmm.gov.tr/anayasa
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi : www.casgem.gov.tr
T.C. Başbakanlık Bilgi Sistemi : www.bedk.gov.tr/
TSE-Türk Standartları Enstitüsü : www.tse.org.tr
DIE Devlet İstatistik Enstitüsü : wwww.tuik.gov.tr
TÜRKAK : www.turkak.org.tr
ISO-International Organization for Standardization : www.iso.org
UKAS-United Kingdom Accreditation Service : www.ukas.org
IRCA-Premier Organization for Certifiying Auditors : www.irca.org
KOSGEB : www.kosgeb.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı : www.cevreorman.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : www.calisma.gov.tr
T.C. Sağlık Bakanlığı : www.saglik.gov.tr
Resmi Gazete : www.resmigazete.gov.tr
Türk Metal İşverenler Sendikası : www.mess.org.tr

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE BAĞLI OLARAK ÇIKARTILAN YÖNETMELİKLER